Inwestycje, Budowa Polanie Jakuszyckiej wreszcie ruszy - zdjęcie, fotografia
  • Fotka nr 0 z 6
  • Fotka nr 1 z 6
  • Fotka nr 2 z 6
  • Fotka nr 3 z 6
  • Fotka nr 4 z 6
  • Fotka nr 5 z 6
Robert Kotecki - blog 09/07/2019 23:14

- Długo to trwało ale się udało - powiedział dziś na Polanie Jakuszyckiej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu wreszcie rusza.

Dol­no­ślą­ski Park Inno­wa­cji i Nauki pod­pi­sał umowę z wyko­nawcą na budowę Ośrodka Nar­ciar­stwa Bie­go­wego i Bia­th­lonu w Szklar­skiej Porę­bie Jaku­szy­cach. Inwe­sty­cja zosta­nie zre­ali­zo­wana przez kon­sor­cjum PORR, Akme Zdzi­sław Wiśniew­ski, Elek­tro­mon­taż Rze­szów. War­tość zada­nia wynosi ponad 142 ml zł netto. Prace mają ruszyć 19 lipca i potrwają do pierw­szego kwar­tału 2021 roku.

Marszałek Przybylski pod­kre­ślaja, że budowa DCS w Szklar­skiej Porę­bie – Jaku­szy­cach to naj­więk­sza inwe­sty­cja spor­towa w histo­rii Dol­nego Ślą­ska. Cało­roczny, wie­lo­funk­cyjny obiekt powstaje z myślą zarówno o spor­tow­cach zawo­do­wych, jak i ama­to­rach.

– Inwe­sty­cja będzie finan­so­wana przez samo­rząd woje­wódz­twa kwotą 30 mln zł, strona rzą­dowa dekla­ruje finan­so­wa­nie DCS na pozio­mie 50 mln zł. Pozo­stałe koszty inwe­sty­cji, czyli około 100 mln zł zostaną sfi­nan­so­wane w ramach kre­dytu – wyja­śnia rzecz­nik mar­szałka Michał Nowa­kow­ski.

W budynku głów­nym znaj­dziemy muzeum spor­tów zimo­wych, cen­trum odnowy bio­lo­gicz­nej oraz siłow­nię. – Już za dwa lata w Szklar­skiej Porę­bie powsta­nie ośro­dek, dzięki któ­remu mia­sto pod Szre­nicą będzie miało szansę szansę stać się sto­licą pol­skiego nar­ciar­stwa bie­go­wego Jest to następna, po cen­trum tre­nin­go­wym Legia Tra­ining Cen­ter, inwe­sty­cja o stra­te­gicz­nym zna­cze­niu dla pol­skiego sportu, którą reali­zuje PORR. To dla nas ogromne wyróż­nie­nie i wyraz zaufa­nia – mówi Dariusz Wie­trzyń­ski, odpo­wie­dzialny za budow­nic­two w fir­mie PORR.

– Czasu jest mało, bo tylko 19 mie­sięcy ale jeste­śmy gotowi do dzia­ła­nia a na plac budowy wcho­dzimy już w przy­szły pią­tek – dekla­ruje Piotr Kle­dzik, pre­zes firmy PORR.

 

Budowa w końcu rusza choć nie obyło się bez prze­szkód. Pier­wot­nie prze­targ wygrała firma Tor­pol, jed­nak to roz­strzy­gnię­cie zostało sku­tecz­nie zaskar­żone. W maju Kra­jowa Izba Odwo­ław­cza unie­waż­niła prze­targ. Sprawa wró­ciła do komi­sji prze­targowej, która wybrała wyko­nawcę z dwóch pozo­sta­łych ofert. Nato­miast W czerwcu ubie­głego roku już został wyło­niony wyko­nawca: kon­sor­cjum firm PB Inter System oraz Elek­tro­mon­taż Rze­szów. Jed­nak do zapla­no­wa­nego na 26 paździer­nika 2018 roku pod­pi­sa­nia umowy nie doszło. Przed­sta­wi­ciele wyko­nawcy nie poja­wili się.

Teraz jed­nak już nic nie stoi na prze­szko­dzie aby ta tak ważna dla Dol­nego Ślą­ska i Szklar­skiej Poręby inwe­sty­cja, ruszyła z miej­sca.

Jako miesz­ka­niec Szklar­skiej Poręby cie­szę się i jestem dumny, że w mojej miej­sco­wo­ści powsta­nie ośro­dek na skalę świa­tową – pod­su­mo­wał bur­mistrz Szklar­skiej Poręby Miro­sław Graf.

Reklama

Budowa na Polanie Jakuszyckiej wreszcie ruszy komentarze opinie

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez podszrenica.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

z siedzibą w ,

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"